Wedstrijdschema
Pauzeer achtergrond Activeer achtergrond

Extra informatie hervatten trainingen (jongste) jeugd op 4 mei 2020

1-5


Waanzinnig dat na een lange tijd van geduld en binnenzitten alle kinderen weer het veld op mogen. We kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan en samen met de kinderen met plezier de sport te beleven die wij allemaal zo ongelooflijk leuk vinden. Om binnen de richtlijnen van de overheid de herstart goed te laten verlopen hebben we een Corona Protocol opgesteld. Deze zit als bijlage hierbij.


Vanaf 4 mei kunnen alle kinderen één keer in de week weer lekker samen hockeyen. Wij hebben daarvoor een nieuw trainingsschema opgesteld voor de komende periode, waarbij we hebben geprobeerd de teams zoveel mogelijk op dezelfde dag te laten trainen als voorheen. De trainingstijden verschillen echter wel om ervoor te zorgen dat de aankomst en het vertrek van de kinderen niet op hetzelfde moment is. De juiste trainingsdagen en tijden staan in de Rood-Wit app. Voor de goede orde, buiten de georganiseerde trainingen blijft op basis van de geldende noodverordening van de veiligheidsregio Kennemerland het complex van Rood-Wit tot nader order gesloten.


Het Protocol en de maatregelen die wij hebben genomen zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de KNHB en de RIVM. Wij zijn samen verantwoordelijk dat deze regels worden nageleefd. Toch is het niet mogelijk alles met regels te ondervangen dus geldt altijd dat gezond verstand voorop staat.


In het algemeen heeft het volgende te gelden:

Kinderen van 0-12 jaar (Jongste Jeugd en D-jeugd) mogen trainen zonder onderling 1,5 meter in acht te hoeven nemen en mogen onderlinge oefenwedstrijden spelen. Kinderen van 12-18 jaar (C-jeugd tot en met A-jeugd) mogen trainen (respecteren de 1,5 meter regel), maar mogen geen onderlinge oefenwedstrijden spelen. Trainers mogen niet binnen 1,5 meter van de kinderen komen.


Ik verzoek een ieder het Protocol aandachtig te lezen. Hierin staan onder andere instructies met betrekking tot vervoer, toegang tot het complex en hygiëne. Met klem wijs ik er iedereen op dat indien dit Protocol niet onverkort in acht wordt genomen we een zeer groot risico lopen dat de gemeente het complex weer zal sluiten. Wij zullen een ieder die zich niet aan het Protocol houdt verzoeken de training en het complex per direct te verlaten. Dit betekent ook einde training voor de gehele periode waarin wij de overheidsmaatregelen moeten respecteren.


GEZOCHT: VRIJWILLIGERS

Om de trainingsdagen goed en conform het Protocol te laten verlopen zijn er veel vrijwilligers nodig. We zijn vooral op zoek naar vrijwilligers om het verkeer te regelen en die kunnen toezien op het in acht nemen van de hygiënemaatregelen. Aanmelden kan achter de inlog op dezelfde wijze als dat je je kan opgeven voor de bardiensten of door te mailen naar [email protected] Er zijn veel vrijwilligers nodig, dus alle hulp is welkom.


LET OP:Als we op een dag niet voldoende vrijwilligers hebben, kan de training op die dag helaas ook geen doorgang vinden.


Ik hoop jullie via deze informatie en het bijgevoegde Protocol voldoende te hebben geïnformeerd. Wij kijken erg uit naar de hervatting van de trainingen en hopen alle kinderen in goede gezondheid weer op het veld te zien. Laten we van deze periode samen een succes maken.


Met vriendelijke groet,

Simon van de Kamer

Technisch Manager A.M.H.C. Rood-Wit


Jeugd

Bijlage