Wedstrijdschema
Pauzeer achtergrond Activeer achtergrond

Corona protocol Rood-Wit; samen moeten we het doen!

20-8

Corona protocol Rood-Wit

18 september 2020

 

Rood-Wit past het Corona-protocol continu aan op actuele ontwikkelingen en maatregelen. Daarbij worden de richtlijnen van RIVM gevolgd en het algemeen sportprotocol dat door NOC*NSF samen met de sportbonden is opgesteld. Ook deze richtlijnen zijn levende documenten die continue op de actuele ontwikkelingen worden aangepast.

Update 18/09/2020
Gezien de huidige situatie en de druk die Corona op onze club legt zouden wij het enorm waarderen dat alleen de rij-ouders van de bezoekende teams hun spelers vergezellen en aanmoedigen.

Update 23/08/2020:

Wat moet ik doen als iemand positief heeft getest op het Coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team, dan is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als "overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1 ½ meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft (bron: FAQ KNHB)

Update 21/08/2020:
- Kleedkamers zijn gesloten en iedereen wordt gevraagd omgekleed naar de club te komen.   

De volgende uitgangspunten gelden voor iedereen:

- Iedereen van 18 jaar en ouder registreert zich bij binnenkomst van het complex (gebruik de zichtbare QR-code bij de entree);

- Meld je weer af via de QR-code bij het verlaten van het complex;

- Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Het is dus niet nodig om 1,5 meter afstand te gehouden tijdens het hockeyen;

- Voorafgaand en na afloop van de training/wedstrijd dienen hockeyers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder bijvoorbeeld in de kleedkamers en in de kantines;

- Clubhuis en bar (incl. toilet) zijn beperkt open: clubhuis is vooralsnog alleen open om bij de bar te bestellen en om naar WC’s te gaan. In het clubhuis zijn looprichtingen aangegeven om de 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen;

- Rood-Wit kan mensen ontmoedigen om te komen kijken als het te druk wordt;

- Geen geforceerd stemgebruik langs het veld zoals schreeuwen en spreekkoren;

- Het clubhuis, de WC’s en de materialen worden zoveel mogelijk schoongemaakt.


Algemene veiligheids- & hygiëneregels bij Rood-Wit:

Voor alles geldt: gezondheid is het belangrijkst. Blijf altijd gezond verstand gebruiken en houd de algemene hygiëneregels in acht:

- je niest en hoest in je elleboog,

- je gebruikt papieren zakdoekjes,

- je spuugt niet & je leegt je neus niet op het veld,

- je schudt geen handen en

- je wast vaak je handen

 

Heb je klachten of ben in contact geweest met iemand die positief getest is op corona? Blijf thuis en laat je testen. Ook ga je direct naar huis wanneer je tijdens je aanwezigheid op Rood-Wit klachten krijgt. Dit geldt voor iedereen!

 

Bij een of meer van de volgende klachten moet je thuisblijven

· verkoudsheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;

· hoesten;

· benauwdheid;

· verhoging of koorts;

· plotseling verlies van reuk en/of smaak

Spelers of medewerkers mogen niet naar de club in de volgende situaties:

· als iemand in hetzelfde huishouden positief is getest op COVID-19;
· als iemand in hetzelfde huishouden last heeft van koorts en/of benauwdheid;
· als je een nauw contact bent van iemand buiten het huishouden die positief getest is op COVID-19;
· indien korter dan 10 dagen geleden op vakantie geweest in een oranje of rood gebied/land (uitzondering kinderen tot 12 jaar)

  

Houd met volwassenen altijd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het hockeyen).

Vermijd drukke plekken.

Richtlijnen specifiek voor ouders/supporters/toeschouwers/gasten:

- Rood-Wit vraagt ouders terughoudend te zijn bij het meegaan naar trainingen en wedstrijden als toeschouwer en niet langer op Rood-Wit te blijven dan noodzakelijk;

- Houd je als toeschouwer ook aan de 1,5 meter afstand als je langs de lijn staat te kijken;

- Rood-Wit vraagt toeschouwers om niet langer te blijven na de wedstrijd dan noodzakelijk. Dit vragen wij ook nadrukkelijk aan gasten-teams; kom het liefst alleen met de benodigde begeleiders/rijouders naar Rood-Wit;

- Rood-Wit vraagt alle ouders hun kinderen nadrukkelijk te informeren over de richtlijnen in dit Protocol, hen nadrukkelijk te vragen de aanwijzingen van de begeleiding op te volgen, hen te wijzen op de 1,5 meter afstandsregel met volwassen (dus ook met trainers) en ervoor te zorgen dat C-spelers en ouder een mondkapje in hun hockey tas hebben;

- Iedere supporter/bezoeker volgt altijd de aanwijzingen op van Rood-Wit;

- Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;

- Op de accommodatie van Rood-Wit is het dragen van mondkapjes niet verplicht, maar mag uiteraard wel;

- Als je met personen buiten je huishouden in één auto zit, draag dan een mondkapje (voor C-teams en ouder);

- Kinderen waarvan de ouders/gezinsleden in quarantaine zitten mogen niet door ouders/gezinsleden gebracht en gehaald worden van de club.


Richtlijnen specifiek voor hockeyers:

- Hockeyers van 18 jaar en ouder moeten 1,5 meter in acht nemen vóór en ná de training/wedstrijd. De 1,5 meter regel blijft dus gelden in de kleedkamers, in het clubhuis en langs de lijn, maar ook bij alle activiteiten buiten het normale hockeyspel, zoals de warming-up, de teambespreking of de nabespreking;

- Zorg ervoor dat je geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;

- Na de wedstrijd/training kan je, op 1,5 meter, iets met je team drinken op het terras (of in de tent);

- Rood-Wit vraagt aan iedereen niet te lang te blijven na de training of wedstrijd. Ook vragen wij spelers om terughoudend te zijn met het meenemen van familie/publiek;

- Hockeyers in C-teams en ouder: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel zitten van of naar Rood-Wit en/of bij uitwedstrijden. Iedere hockeyer heeft standaard een mondkapje in zijn/haar tas;

- Neem altijd je eigen bidon mee;

- Rood-Wit vraagt spelers nog steeds zoveel mogelijk met de fiets komen wegens beperkte parkeergelegenheid voor auto’s.


Richtlijnen specifiek voor trainers, coaches & vrijwilligers:

- Trainers, begeleiders en vrijwilligers moeten zelf hun risico analyseren of zij zich op buiten en/ of in het clubhuis in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;

- Vermijd als trainer/begeleider/vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;

- Wijs spelers op het belang van handen wassen, geef zelf geen handen/high fives;

- Help spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

- Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;

- Laat het aantal hockeyers en begeleiders per sportactiviteit niet groter zijn dan noodzakelijk (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);

- Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out en laat hockeyers van 18 jaar en ouder tijdens inlopen, de warming-ups en in kleedkamers etc. 1,5 meter afstand houden;

- Coaches vragen hun spelers een eigen mondkapje mee te nemen bij uitwedstrijden;

- Trainers houden 1,5 meter afstand van hockeyers van 13 jaar en ouder. Trainers hoeven tijdens de training geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers t/m 12 jaar;

- Volg de gebruikelijke voorschriften voor gebruik en schoonmaak van materialen.

  

Communicatie vanuit Rood-Wit

Het protocol is een levend document dat telkens wordt bijgewerkt en beschikbaar is voor alle leden via de website. Op de Website en Sociale media worden de belangrijkste regels gecommuniceerd.

 

Bij de ingang staan borden met de meest belangrijke regels waar iedereen van 18+ zich moet registeren (en weer uitchecken bij vertrek).

 

Bestuur