Wedstrijdschema
Pauzeer achtergrond Activeer achtergrond

  


Lidmaatschap algemeen

A.M.H.C. Rood-Wit kent meerdere soorten lidmaatschappen:

 • TumTum: 6-7 jaar

 • F-Jeugd: 7-8 jaar
 • E-jeugd: 8-10 jaar
 • ABCD-jeugd: 10-18 jaar
 • Jong Senioren: 17-25 jaar
 • Senioren: 18 en ouder
 • Veteranen: 35 jaar en ouder
 • Trimmers/ Trainingsleden: 18 jaar en ouder


Aanmelden senioren

Senioren kunnen zich gedurende het hele jaar aanmelden door het digitale formulier onder aan deze pagina in te vullen.


Aanmelden jeugdleden

Voor aanmelding bij de Tumtum geldt dat een kind vóór 1 december van het seizoen  zes jaar oud moet zijn. Daarbij geldt de kanttekening dat een kind dat tussen 1 oktober en 1 december jarig is, bij aanvang van het hockeyseizoen naar groep drie van de basisschool moet gaan. Bij aanname dient een (kopie) identiteitsbewijs te worden getoond.

Let op: CONTROLEER DE GEBOORTEDATUM BIJ JEUGDLEDEN. Een foutieve geboortedatum resulteert direct in uitsluiting van inschrijving en kan ertoe leiden dat broers/zussen die in hetzelfde jaar aanmelden niet worden geplaatst. 

In verband met de grote belangstelling voor een jeugdlidmaatschap bij Rood-Wit hanteren wij een speciale aanmeldperiode voor alle jeugdcategorieën. Aanmelden van jeugdleden voor komend seizoen kan alleen vanaf 1 maart tot en met 30 april door het digitale inschrijfformulier onder aan deze pagina in te vullen. Aanmeldingen van jeugdleden buiten deze aanmeldperiode worden niet in behandeling genomen.


Criteria aanname jeugdleden

Voor aanname van jeugdleden geldt dat kinderen met broertje/zusjes en/of ouders die bij Rood-Wit spelen voorrang krijgen bij plaatsing. Trimhockeyers vallen niet onder de groep spelende leden.

De overige criteria spelen in willekeurige volgorde een rol bij de aanname:

 • Postcode van uw woonadres/ het geregistreerde woonadres bij gescheiden ouders.
 • Het eventuele hockeyverleden van het kind. Wanneer een kind hockeyervaring heeft, is het makkelijker in een team te plaatsen.
 • Het Rood-Wit verleden. Wij willen graag weten of u voorheen al lid bent geweest van onze hockeyclub.
 • Het aantal jaren dat het kind lid probeert te worden.


Conform de statuten en het huishoudelijk reglement beslist het bestuur over toelating van nieuwe leden.

Rood-Wit behoudt zich het recht om de aannamecriteria aan te passen indien dit voor de club noodzakelijk is. Dit zal dan in de loop van het seizoen worden aangepast op de site.

Kinderen uit de A/B/C categorie kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de selectietrainingen. Dit biedt geen garantie op aanname.

Eind mei ontvangen alle ouders bericht of hun kind al dan niet aangenomen is. Indien uw kind niet geplaatst wordt, maar in het volgend seizoen toch nog lid wil worden, wordt u verzocht de inschrijving voor dat seizoen opnieuw te doen. Rood-Wit hanteert geen wachtlijst.


Akkoordverklaring

Door het aanmeldformulier in te vullen en op de "verzendknop" te drukken voor elektronische verzending naar A.M.H.C. Rood-Wit verklaart u tevens: 

 • Kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Statuten en van het Huishoudelijk reglement van A.M.H.C. Rood-Wit;
 • Hierbij toestemming te geven voor het verstrekken van gegevens (IBAN, mailadres, postadres en telefoonnummer) aan ClubCollect in verband met het innen van contributie;
 • Kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de door A.M.H.C. Rood-Wit gehanteerde Privacyregels, zoals deze zijn opgenomen in de Privacyverklaring.
 • Akkoord te gaan met het gebruik van fotomateriaal op (social) media;
 • Akkoord te gaan met de verplichtingen die onlosmakelijk verbonden zijn met het lidmaatschap waaronder:

1. voor junioren vanaf 2ejaars C en senioren: het hebben of het tijdig behalen van een scheidsrechterkaart en regelmatig een wedstrijd te fluiten;

2. voor alle seniorenleden en ouders van jeugdleden: een actieve vrijwilligers bijdrage aan de vereniging te leveren;

3. ouders van jeugdleden verdelen samen met de andere ouders uit het team de teamtaken zoals rijbeurten, fruitbeurten, coaching, ondersteuning geven (jongste jeugd) trainingen, teambegeleiding en spelbegeleiding/arbitrage;

4. ten minste één van de ouders van ieder jeugdlid heeft een KNHB scheidsrechterkaart of gaat deze op korte termijn halen (door het doen van een scheidsrechterexamen via Rood-Wit);

5. voor alle leden: aanwezig te zijn op alle trainingen en wedstrijden.


Let op: EEN INSCHRIJVING IS NIET VRIJBLIJVEND. U verplicht zich bij plaatsing tot het betalen van inschrijfgeld en contributie, ook indien u of uw kind het betreffende seizoen toch niet bij Rood-Wit wil/kan spelen. 

 


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  Voor het innen van de contributies werken wij samen met ClubCollect. Aan het begin van seizoen sturen wij slechts één factuur voor veldhockey-contributie, waarbij de mogelijkheid bestaat te kiezen voor betaling in één, twee of drie termijnen. Daar waar van toepassing is deze factuur inclusief inschrijfgeld, tophockeybijdrage, gezinskorting etc. Indien van toepassing, wordt de zaalhockeycontributie in januari gefactureerd. Inning hiervan geschiedt in één termijn.

 
   
 
   
 
   
 
Voor welk vrijwilligerswerk kunnen wij u benaderen?
  Voor de leden door de leden! Een grote vereniging als Rood-Wit is afhankelijk van vrijwilligers. Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van leden en ouders van leden. Naast de verplichte taken, als rijden, bardienst en wedstrijden fluiten vragen wij u hieronder in het inschrijfformulier aan te geven voor welke vrijwilligerstaken wij u kunnen benaderen. Betreft het een jeugdaanmelding, graag invullen namens de ouders/verzorgers.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Voor junioren
   
   
   
   
   
   
   
Voor senioren
   
   
   
   
   
   
Arbitrage junioren
  Competitiewedstrijden van de jeugd tot en met de C-categorie (14 jaar) worden door één ouder en één A-/ B-jeugdlid gefloten. Om voldoende scheidsrechters te hebben om de wedstrijden van uw kind te laten fluiten is het noodzakelijk dat één van beide ouders van de jeugdleden een scheidsrechterskaart heeft of gaat halen. Hockeyervaring voor het halen van deze kaart is niet vereist.

 
Voor junioren: 2e jaars C
   
   
Voor junioren: 1e jaars C
   
   
   
   
Arbitrage senioren
  Nieuwe leden die geen kaart hebben zijn door toetreding tot het lidmaatschap verplicht zo spoedig mogelijk hun kaart te behalen.

 
   
   
   
In geval van inschrijven voor het scheidsrechtersexamen graag de volgende gegevens invullen
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.