Wedstrijdschema
Pauzeer achtergrond Activeer achtergrond

Contributie

Bij het lidmaatschap van Rood-Wit hoort een jaarlijkse contributie. Deze contributie-inkomsten vormen veruit de belangrijkste inkomstenbron voor de vereniging en wordt gebruikt om trainers, accommodatie en andere faciliteiten te bekostigen. Om die reden zijn duidelijke regels opgesteld voor het betalen van contributie. 

Betaling van de contributie via Club Connect
De contributie is van toepassing op een volledig seizoen; contributie voor een deel van een seizoen is niet mogelijk. Echter, ten behoeve van de wens van leden tot gespreide betaling, zal de automatische incasso plaatsvinden in meerdere termijnen via Club Connect. De eerste termijn zal medio juni worden afgeschreven.

Nieuwe leden zijn verplicht om bij het aangaan van hun lidmaatschap een machtiging tot automatische incasso af te geven. 

Voor de leden die geen machtiging tot automatisch incasso hebben afgegeven, zal de factuur voor het gehele bedrag inclusief de administratieve toeslag in juni worden verstuurd en betaalbaar zijn via Club Collect. 

Indien een lid voor eind mei zijn/haar volledige contributie nog niet heeft betaald, heeft het bestuur de mogelijkheid om maatregelen te treffen ten aanzien van het nieuwe seizoen. 


Zaal- en tophockey
Deelname aan zaalhockey is vrijwillig. Het incasso van de zaalhockeycontributie zal in januari plaatsvinden.
De eventuele tophockey toeslag zal in september/oktober worden afgeschreven.


Opzeggen
Opzegging dient conform statuten en huishoudelijk reglement schriftelijk vóór 1 mei van enig jaar plaats te vinden, middels het opzegformulier. Het Opzegformulier is op de website te vinden achter de inlogcode, onder 'Club' en vervolgens 'Opzegformulier'.

Wordt ná 1 mei opgezegd, dan is de contributie voor het volgend seizoen toch verschuldigd. 


Studentlidmaatschap
Om in aanmerking te komen voor een studentlidmaatschap dient jaarlijks vóór eind augustus een verzoek te worden ingediend bij het ledensecretariaat, door een kopie van een geldige OV-studentenkaart mee te sturen. Het studentlidmaatschap vervalt automatisch na elk seizoen, tenzij tijdig verlenging is aangevraagd, zoals hiervoor omschreven. 


Contributie 
Statuten en huishoudelijk reglement zijn op deze website opgenomen onder het hoofd 'documenten', nadat u heeft ingelogd. Aankomende leden kunnen deze opvragen bij de secretaris. 

Contributie seizoen 2020/2021 (in Euro)
Senioren / Veteranen: 409 
Studenten (in bezit van een geldige studenten-OV kaart): 325 
ABCD-jeugd: 453 
E-jeugd: 442 
F-jeugd: 371 
TumTum: 203 
Trainingsleden / Trimmers: 262 
Donateur: 60 

Entreegeld
Entree (van toepassing op jeugd, studenten, senioren en veteranen; niet op trainingsleden en trimmers): 175 euro

Tophockey
Tophockey-toeslag : 
ABCD1: 145 
ABCD2: 75
 
Zaalhockey
ABCD-jeugd zaalhockey (spelers selectieteams): 147,50
ABCD-jeugd zaalhockey (spelers overige teams): 86,50 
E-jeugd zaalhockey (spelers overige teams): 51

Overig
Familiekorting (per lid vanaf 5e gezinslid op het zelfde adres): 50 Administratietoeslag, indien geen machtiging tot automatisch incasso is afgegeven: 15