Wedstrijdschema
Pauzeer achtergrond Activeer achtergrond

  

Begeleiding beginnende scheidsrechters

Sinds de 2e helft van het seizoen ‘15-’16 heeft Rood-Wit ‘Begeleiders Beginnende Scheidsrechters’. 
Deze begeleiders bieden de onervaren jeugdscheidsrechters praktijkbegeleiding: de voorbereiding op het fluiten van een wedstrijd wordt samen gedaan, tijdens het fluiten bekijken zij de prestaties van de jeugdscheidsrechter, om in de rust en na de wedstrijd de ervaringen te delen en tips en tops te geven. Negatieve reacties van publiek op de fluitprestaties zullen de begeleiders trachten te beperken door begrip te vragen voor de positie van de beginnende scheidsrechter. Onzekere scheidsrechters zal ruggensteun geboden worden om het zelfvertrouwen te vergroten. 

Doel
 • Fluittechnisch verbeteren van de jeugdscheidsrechters (spelregels, emotioneel ondersteunen, verbeteren zwakke punten) 
 • Enthousiasmeren (o.a. door verbeteren zelfvertrouwen) 
 • Inzicht bieden bij Arbitrage Commissie in fluitniveau van jeugdige scheidsrechters

Taken van Begeleider
 • Ontvangen van beide scheidsrechters: jeugdscheidsrechter EN ouder-scheidsrechter 
 • Onderling laten kennismaken van beide scheidsrechters 
 • Coachende rol van ouder-scheidsrechter t.o.v. jeugdscheidsrechter uitleggen 
 • Gastheer-rol benadrukken: scheidsrechter is visitekaartje v.d. club! 
 • Voorbespreken van wedstrijd:stand van beide teams in de poule, samen afspraken maken over fluiten, positie etc. 
 • Gelegenheid bieden tot vragen stellen bijvoorbeeld t.a.v spelregels 
 • Tips geven t.a.v. fluiten/looplijnen/gebaren etc. (zie formulier "Tips clubscheidsrechters”) 
 • Tijdens wedstrijd kijken hoe er gefloten wordt 
 • In rust begeleiding geven aan evaluatie; eventueel tips/tops 
 • Afronden van de wedstrijd: handjes geven, feliciteren etc. 
 • Leren invullen van DWF (digitaal wedstrijd formulier) 
 • Evalueren van fluiten: TIPS en TOPS; invullen van ‘begeleidingsformulier beginnende scheidsrechters’ 
 • Enthousiasmeren van jeugdscheidsrechters: positief coachen, zelfvertrouwen geven, ondersteunen! 

NB Begeleiders Beginnende Scheidsrechters interveniëren NIET bij discussies over beslissingen van scheidsrechters.
In geval van discussie over genomen beslissingen blijft het de taak van beide scheidsrechters om in onderling overleg tot de juiste beslissing te komen. 

 Eventueel
- Traceren van talenten 
- Doorgeven/invoeren in Lisa van "begeleidingsformulier beginnende scheidsrechters” 

Praktische invulling van "Begeleiding Beginnende Scheidsrechter” (BBS) 
Er is doorgaans bezetting van 8.30 tot 16.00 uur 

De begeleiding wordt ingevuld met liefst 5 personen per zaterdag: 
1 begeleider van 8.30 – 12.00 (ochtendshift) en 
3 begeleiders van 11.00 – 14.30 (middagshift) 
1 begeleider van 12.30 – 16.00 

De opmerkingen/beoordelingen van het begeleidingsformulier worden ingevoerd in LISA zodat zichtbaar is welke scheidsrechters talentvol zijn en dus de ‘zwaardere’ wedstrijden kunnen fluiten in de toekomst. 

Getalenteerde scheidsrechters kunnen zich aanmelden voor de CS+-opleiding op [email protected] 

Iedereen die voor zichzelf een rol ziet weggelegd in het begeleiden en opleiden van jeugdscheidsrechters in de praktijk kan contact opnemen met de arbitrage commissie: [email protected] 

 bijlagen: