Wedstrijdschema
Pauzeer achtergrond Activeer achtergrond

Rood-Wit rookvrij

29-8


Op advies van de KNHB en in navolging van veel andere hockeyclubs hebben wij besloten de weg naar een rookvrije generatie op Rood-Wit te gaan stimuleren en ondersteunen. 

Dit houdt in dat we op zaterdagen en doordeweeks tijdens de jeugdwedstrijden en trainingen aan de ouders en begeleiders het dwingende verzoek doen om niet meer te roken op het terrein van AMHC Rood-Wit.

Op deze manier willen we onze jeugd niet alleen op sportief gebied het goede voorbeeld geven maar ook een gezonde en veilige sportomgeving bieden, zonder verleiding om te gaan roken of mee te roken met de rokers. Wij doen dit in navolging van de campagne’ Op weg naar een rookvrije generatie’van de Hartstichting en de KNHB.

We sluiten ons van harte aan bij dit initiatief en daarom vragen wij onze senioren, coaches, trainers, ouders en overige bezoekers om vanaf zaterdag 1 september 2018 bij wedstrijden, trainingen, evenementen etc. waar jeugd bij betrokken is, voortaan NIET MEER TE ROKEN op het terrein van Rood-Wit.

Rookvrij betekent geen rookverbod, maar een rookvrije omgeving voor de leden en bezoekers van Rood-Wit. Wij gaan niet handhaven, wel zullen wij u informeren en aanspreken. Er komen overal bordjes te hangen om te attenderen op de rookvrije omgeving. Van onze leden en ouders verwachten wij dat zij anderen, die zich niet aan het verzoek houden, informeren over deze regel en hen daarop respectvol aanspreken.

Zie Hartstichting en KNHB voor meer informatie over een rookvrije sportomgeving en zie rookvrijegeneratie voor meer informatie over een rookvrije generatie.

Dank voor de medewerking om ook op onze club een veilige, gezonde en rookvrije omgeving te maken!

Algemeen