Wedstrijdschema
Pauzeer achtergrond Activeer achtergrond

  

Algemene leden vergadering Rood-Wit maandag 9 oktober aanvang 20.30

6-10 De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit: 


1. Opening – vaststellen van de agenda 
2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 
3. Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering van 8 mei 2023 
4. Vaststelling van de jaarcijfers 2022-2023, goedkeuring van de begroting seizoen 2023-2024 en verlenen decharge aan het gehele bestuur voor het gevoerde financiële beleid 2022-2023 
5. Benoeming Kascommissie 
6. Aftreden huidige voorzitter Eelco Veltenaar en persoonlijke terugblik bestuursperiode 
7. Terugtreden Frederiek Roodenburgh als bestuurslid Jeugd 
8. Benoeming Frederiek Roodenburgh tot nieuwe voorzitter van Rood-Wit 
9. Rondvraag 
10. Sluiting & borrel ter felicitatieBestuur